Fritidshem

Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet med kompetent personal. Vi arbetar för att eleverna ska få en meningsfull fritid i en trygg miljö.

Fritidshemmet erbjuder plats för barn i förskoleklass till årskurs 3 fördelat på fyra avdelningar: röd, gul, blå och grön.

Vår verksamhet bygger mycket på rörelse, lek och skapande. Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus och eleverna har möjlighet att påverka aktiviteterna genom bland annat fritidsråd och samlingar.

Alla avdelningarna är åldersintegrerade. Vi tror att elever med olika ålder berikar varandras fritidstid men även på att ibland dela upp i åldershomogena aktiviteter. Allt för att få en så god dynamik som möjligt på fritidshemmet.

Fritidshemmet öppnar 6.30 och stänger 17.30. Vi använder Skola24 Fritidshem för hantering av vistelsetider och in- och utcheckning. För att fritidspersonalen och måltidspersonalen ska kunna planera inför loven registrerar vårdnadshavare lovschema i Skola24 Fritidshem. 

Verksamheten utgår från skolans och fritidshemmets gemensamma värdegrund och vi arbetar utifrån LGR 11 del 1 och 2 och del 4 – fritidshemmet.

 

 

Uppdaterad: