Värdegrund

På Ångelstaskolan arbetar vi med grundläggande demokratiska värderingar, moral, jämställdhet, mångfald och demokrati. Tillsammans för en ännu bättre skola.

Målet är att vi tillsammans ska känna att vi vistas i en trivsam skolmiljö som väcker elevernas nyfikenhet. En skola som ger varje barn möjlighet att utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning. Med föräldrarnas medverkan utvecklas skolan.

Vi strävar efter:

 • en skolmiljö där barnen upplever glädje och trygghet och som ger barnen en god inlärningssituation.
 • att varje barn ska utveckla social kompetens.
 • att varje barn ska utveckla språklig medvetenhet.
 • att varje barn ska utveckla kunskaper och färdigheter efter sin förmåga.
 • att uppmuntra varje barns kreativitet och stärka självkänslan.
 • att alla får inflytande och tar ansvar för sina handlingar.
 • att alla skall känna att de arbetar och vistas i en god miljö, såväl fysisk som psykisk.

För att nå våra mål arbetar vi med:

Trygghet

 • regelbundna kamratsamtal i klasserna
 • Stop-it-grupp
 • normer som alla kan acceptera, respektera och följa
 • regelbundna föräldrakontakter

Kreativitet

 • att stimulera barnets fantasi
 • att ge barnet möjlighet att utveckla egna idéer inom varje ämnesområde
 • att berika barnets sinnen genom litteratur-, konst- och musikupplevelser
 • att få barnet att känna arbetsglädje

Delaktighet

Uppdaterad: