Skolsköterska

Elever och förälder är välkomna att kontakta skolsköterskan med frågor som rör hälsa.

Öppen mottagning

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta oss vid frågor eller om du vill att vi ska träffa ditt barn. Vi hjälper också till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Ibland kan vi vara upptagna eller iväg på till exempel utbildning, möte eller vaccinationshjälp på annan skola. Lämna då ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i postfacket så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Hälsobesök

Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 och i första året på gymnasiet.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram.
Läs om vaccinationer.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) och ansvarar för övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Monika Hurtig arbetar 60% som skolsköterska på Ångelstaskolan.

Monika Hurtig
Skolsköterska
Uppdaterad: