Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar med konsultation och handledning av personal, och med utredning och bedömning av elevers behov i skolan. Psykologen arbetar också med samtal med elever och rådgivning till föräldrar vid skolrelaterade problem.

Fokus är att främja elevernas inlärning och utveckling. Skolpsykologen bidrar också med kunskap kring organisationsutveckling och kvalitetsarbete i skolan.

Arbetet som skolpsykolog regleras av hälso- och sjukvårdslagen, socialstyrelsens föreskrifter och de allmänna råd och yrkesmässiga etiska regler som finns.

Maivor Grönberg är legitimerad psykolog och arbetar 40% som skolpsykolog på Ångelstaskolan.

Maivor Grönberg
Skolpsykolog
Uppdaterad: