Förskoleklass

Förskoleklassen är ett steg mellan förskolan och skolan där inlärningen sker på ett lekfullt sätt. Fokus är att eleverna ska bli bekanta med verksamhet, personal och andra elever.

Ångelstaskolan har två förskoleklasser, FA och FB. Förskoleklass är obligatorisk mellan 8.20 och 13.30 varje dag. Från 13.30 tar fritids vid.

Inlärning på lekfullt sätt

Arbetet i förskoleklass bygger mycket på att inlärning sker på ett lekfullt sätt. Förskoleklassens uppdrag är att skapa nyfikenhet och intresse för språk, matematik och estetiska ämnen.

Lärandet sker ofta genom tematiska arbetsområden. Klasserna gör varje vecka en kort utflykt där kunskapsmålen står i fokus men även sociala kompetenser tränas. Att ge eleven möjlighet att träna sina färdigheter både socialt och kunskapsmässigt är huvuduppdraget för förskoleklass på Ångelstaskolan.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass