Om Ångelstaskolan

Ångelstaskolan är en kommunal skola, med elever i förskoleklass till årskurs 5. Skolan har cirka 340 elever och 40 medarbetare. Skolan finns i norra Årsta med närhet till parker, natur och 4H-gård.

Ångelstaskolan har elever i 12 klasser, från förskoleklass till årskurs 5, två paralleller. Fritidshemmet är fördelat på fyra avdelningar: röd, blå, grön och gul.

Ångelstaskolans vision

Ångelstaskolans vision ära att alla elever ska stärkas i sin tro på att kunna lyckas. Att lyckas innebär att eleven får förutsättningar för att utvecklas kunskapsmässigt och socialt i en kreativ och trygg miljö. Och att var och en kan stärka tilltron på sina egna förmågor och nå så långt som möjligt i kunskaper. Det gör vi genom att vi har höga förväntningar på varandra i både arbetet med kunskaper som i det sociala.

Trivsel och trygghet

Vi är en Ibis-skola vilket innebär att vi arbetar aktivt med värdegrunden. Ibis står för inkluderande beteendestöd i skolan. Metoden går ut på att personalen arbetar relationsstärkande på olika sätt, ledda av ett Ibis-team som finns på skolan.

En annan bärande del i Ibis är att eleverna får tillfälle att träna på rätt beteende. Det sker genom att eleverna tillsammans med personal, på schemalagd tid tränar rätt beteende på skolans olika arenor, för att veta vad som förväntas av dem där.

Kopplat till Ibis finns också en antimobbningsgrupp, Stop-It. Gruppen har i uppgift att tillsammans med Ibis-teamet säkra att alla elever kan känna sig trygga på skolan.

Kunskaper

På Ångelstaskolan arbetar vi ständigt för att förbättra elevernas kunskapsresultat. Det mesta av det arbetet sker inom klassens ram under ledning av kompetenta legitimerade lärare. Vi ser att skolans huvuduppdrag är att ge alla våra elever rätt förutsättningar för att möta framtidens utmaningar på bästa sätt.

Som ett stöd till klassläraren har vi speciallärare som stöttar med analys, handledning och aktivt arbete med eleverna. Speciallärarna ingår i skolans elevhälsoteam, EHT.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om Ångelstaskolan