Fritids

Avdelning Blå

Malin Jönsson
Angelika Schultz
Jenny Robinsson Arkentoft
Daniel Aramesh

Avdelning Röd


Caroline Björk
Moa Persson
Maja Sjöberg

Avdelning Gul


Pia Westerlund
Randa Palestro
Mathias Gustafsson
Uppdaterad: