Skolkurator

Skolkurator arbetar för att alla elever ska må bra i skolan och få lära sig och utvecklas i en god arbetsmiljö.

Skolkuratorn bistår med sin psykosociala kompetens i skolan och ser till elevens hela skolsituation.

En av arbetsuppgifterna som skolkurator är stödjande, motiverande, rådgivande och konfliktlösande samtal med enskilda elever och vårdnadshavare. Tillsammans med övrig personal på skolan arbetar skolkuratorn främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa. Det förebyggande arbetet bedrivs under enskilda samtal eller i grupp.

Skolkuratorn gör vid behov sociala kartläggningar där elevers sociala och psykosociala situation utreds och bedöms. Vidare ger skolkuratorn annan skolpersonal konsultation vid behov.

Miriam Pedersen arbetar 40% på Ångelstaskolan och finns på plats tisdagar och fredagar.

 

Miriam Pedersen
Skolkurator
Uppdaterad: