Verksamhet

Ångelstaskolan är en kommunal skola med 12 klasser, från förskoleklass till årskurs 5 fördelat i två paralleller. Vi har ett fritidshem fördelat på fyra avdelningar: röd, blå, grön och gul.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet