Information om förskoleklass inför skolvalet

Här kommer lite information om Ångelstaskolans förskoleklasser:

 • På Ångelstaskolan har vi två förskoleklasser FA och FB. I varje klass är det 28 elever, 2 klasslärare och en resurs.

 • Undervisning i matematik och svenska sker i halvklasser. Vid dessa lektionstillfällen har vi ett extra klassrum.

 • I förskoleklass får eleverna svenska- och matematikböcker (Livet i bokstavslandet och Favorit matematik).

 • I förskoleklass har vi även lektioner i NO, SO, bild, musik, programmering, idrott och IBIS.

 • Utvecklingssamtal sker en gång per läsår.

 • Vi har även ett välkomstsamtal med er vårdnadshavare i början av höstterminen.

 • En vanlig skoldag börjar 8.20 och slutar 13.30.

 • Ångelstaskolan har ett F-5 fritids vilket betyder att vi blandar alla åldrar. Vi har fyra avdelningar Grön, Blå, Röd och Gul. På varje avdelning jobbar det 3 - 4 pedagoger. Personalen från förskoleklass arbetar även på fritids.

 • För mer information se länk till filmen nedan:
  Film om förskoleklassen

 

13 januari 2022